Výrazy - rozklad na súčin pomocou vzorcov
5103
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Toroid 1
Vysvetlenie
Rozdiel druhých mocnín 2
Rozklad na súčin 3
Aktivita
Rozklad na súčin pomocou rozdielu druhých mocnín 4
Rozklad na súčin pomocou rozdielu druhých mocnín 5
Rozklad dvojčlenov na súčin 6
Druhá mocnina 7
Rozklad trojčlenov na súčin 8
Rozklad trojčlenov na súčin - najprv spoločný deliteľ! 9
Pexeso -úprava výrazov podľa vzorcov 10
Overenie
rozklad_podla_vzorcov 11
Výrazy - rozklad pomocou vzorcov 12
Úprava výrazov podľa vzorcov 2 13
Rozklad výrazu podľa vzorca 14