BLOG

Zaraďovanie TUULov do "ISCEDov" a kľúčové slová

 

TUUL ako moderný nástroj pre učiteľov má uľahčovať prácu nielen samotnému autorovi, ale i žiakom a ostatným užívateľom tohto nástroja. Práve preto je veľmi dôležité správne zaradiť TUUL do štruktúry podľa štátneho vzdelávacieho programu a priradiť mu vhodné kľúčové slová.
Zaradenie TUULu do štruktúry je podmienkou jeho vytvorenia a preto to nepodceňujme. Stačí ho správne zaradiť do PREDMETU, ISCEDu, TEMATICKÉHO CELKU a TÉMY.
Zadanie kľúčových slov pri tvorbe TUULu je veľmi podceňované. Klúčové slová slúžia na jednoduché vyhľadanie konkrétného TUULu. Stačí, aby sa pri tvorbe TUULu zadalo aspoň päť slov alebo slovných spojení, ktoré najviac charakterizujú tento materiál. Jeho vyhľadávanie pre ostatných užívateľov sa spríjemní a zrýchli.